บอร์ดติดประกาศ, บอร์ดประชาสัมพันธ์

มี tiktok ก่อนดูรูปครับ

ดูรูป บอร์ดติดประกาศตู้กระจก ขนาด 80×120ซม.

ขนาด 120×240ซม.

ให้คำปรึกษา รับสั่งทำ ผลิต กระดานไวท์บอร์ด ไวท์บอร์ดพร้อมโครง
ไวท์บอร์ดกระจก บอร์ดแม่เหล็ก ไวท์บอร์ดล้อเลื่อน บอร์ดติดประกาศบุกำมะหยี่
บอร์ดไม้ก๊อก บอร์ดกำมะหยี่ ไวท์บอร์ดติดสติกเกอร์ บอร์ดตู้กระจก บอร์ดบานเลื่อน
บอร์ดผสม บอร์ดนิทรรศการ  บอร์ดประชาสัมพันธ์

บอร์ดติดประกาศ, บอร์ดประชาสัมพันธ์

มีหลายขนาดมาตรฐาน ขอบอลูมิเนียมสีเงิน สีขาวตั้งแต่80x120cm.120x150cm.120×180.cm 120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ ถ้าเป็นบานดียวได้ ความกว้างยาวจำกัด มีทั้งขอบไม้สัก ขอบอลูมิเนียมสีเงิน และสีขาว ติดตั้งในอาคาร และนอกอาคาร

https://multiboard2534.com

https://npmtb.com

บอร์ดติดประกาศ ป้ายรับสมัครงาน

การอ่านจากหน้าจอ VS สิ่งพิมพ์แบบไหนดีกว่ากัน

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมีการประกาศและเผยแพร่ให้ผู้คนรับรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter ฯลฯ ทุกช่องทางล้วนให้ข้อมูลข่าวสารที่กระชับฉับไว ซึ่งดูเหมือนจะเป็นข้อดีสำหรับคนสมัยใหม่ที่ต้องการรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่มีจำกัด แต่รู้หรือไม่ว่าการรับรู้ข่าวสารแบบรวดเร็วและผิวเผินผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเข้าใจในสารนั้น ๆ ได้น้อยกว่าการอ่านและรับข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะการอ่านจากหน้าจอที่มีข่าวสารมากมายทั้งเรื่องที่เราสนใจและไม่สนใจ ทำให้เราเลือกที่จะมองหัวข้อผ่าน ๆ มากกว่าการลงรายละเอียดเพื่ออ่านอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งการอ่านจากหน้าจอเป็นเวลานาน ทำให้เกิดผลเสียต่อสายตาอีกด้วย ดังนั้นการรับข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์จึงสามารถช่วยให้ผู้อ่านเกิดการรับรู้และการคิดตามระหว่างบรรทัดที่จะช่วยสร้างความเข้าใจแบบตรงไปตรงมาได้มากกว่า  และอาจสร้างแรงจูงใจบางอย่างให้เกิดขึ้นระหว่างการอ่านผ่านตัวหนังสือได้ด้วย นอกจากนี้ยังเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจไม่สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผลเหล่านี้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือประกาศต่าง ๆ จึงยังคงมีการพิมพ์ออกมาเป็นตัวหนังสือและนำไปติดประกาศไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่ เพื่อให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาสามารถเห็นและใช้เวลาในการพิจารณารับข้อมูลนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเลื่อน ของนิปปอนมัลติบอร์ด เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถช่วยให้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการติดประกาศ มีความโดดเด่นได้มากขึ้น โดยตัวบอร์ดนั้นมีขนาด 80 x 120 – 120 x 240 ซม. สามารถติดใบประกาศได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงบอร์ดติดประกาศขนาดใหญ่ ตัวขอบบอร์ดทำมาจากอลูมิเนียม ติดผนังได้แข็งแรงทนทาน มีกระจกบานเลื่อนรางหนีบ 2 บาน เลื่อนเปิด-ปิดง่ายไม่สะดุด กระจกใสมองเห็นได้อย่างชัดเจน  มาพร้อมกับใช้กุญแจล็อกแบบกดเพิ่มความปลอดภัย รองพื้นด้วยชานอ้อยบุกำมะหยี่เพิ่มความสวยงามอย่างมีระดับ ด้วยการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้บอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเลื่อน ของนิปปอนมัลติบอร์ดเต็มไปด้วยคุณภาพทั้งด้านการผลิตและการบริการที่ทุกท่านไว้ใจได้ สามารถเยี่ยมชมสินค้าอื่น ๆ ของนิปปอนมัลติบอร์ดหาก บอร์ดติดประกาศสวยงาม แข็งแรง ทนทาน คุณภาพดีเยี่ยม